THÔNG BÁO " BÁN ĐẤU GIÁ PHẾ PHẨM, PHẾ LIỆU CAO SU" TẠI XN RADIAL

THÔNG BÁO " BÁN ĐẤU GIÁ PHẾ PHẨM, PHẾ LIỆU CAO SU" TẠI XN RADIAL
Ngày đăng: 07/01/2021 04:26 PM

  Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Niềm Nam

   

  THÔNG BÁO

   

  Bán đấu giá phế phẩm, phế liệu cao su tại XN Lốp Radial như sau:
  Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Niềm Nam

  02838362373