Báo cáo đặc biệt của tạp chí Rubber News về bảng xếp hạng 75 công ty săm lốp toàn cầu năm 2021

Báo cáo đặc biệt của tạp chí Rubber News về bảng xếp hạng 75 công ty săm lốp toàn cầu năm 2021
Ngày đăng: 20/09/2021 12:38 PM

    CASUMINA tự hào là thương hiệu Việt góp mặt trong top 65/75 công ty hàng đầu về sản xuất săm lốp xe trên thế giới năm 2021. Báo cáo dựa trên kết quả năm 2020, bao gồm các công ty con (Số liệu tính bằng triệu đô la, được dịch theo tỷ giá hối đoái trung bình hàng năm)

     
    CASUMINA is proud to be a Vietnamese brand participating in the top 65/75 leading companies in the production of tires and tubes in the world.
     
    02838362373